Ratsmitglieder


Joachim C. Heitmann
Fraktionsvorsitzender

Ratsherr


Paul Hoffmann
stellv. Fraktionsvorsitzender

Ratsherr


Dr. Günther Porst
Fraktionsmitglied

Ratsherr

Florian Philipp Ott
Fraktionsmitglied

Ratsherr