Ratsmitglieder


Joachim C. Heitmann
Fraktionsvorsitzender

Ratsherr


Paul Hoffmann
stellv. Fraktionsvorsitzender

Ratsherr


Dr. Günther Porst
Fraktionsmitglied

Ratsherr

Anke te Neues
Fraktionsmitglied

Ratsfrau